560 2017 Endringsartikkel 1659

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1659
Forslagsdato 20.01.2017
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel Kapittel 5 Dokumentasjon
Avsnitt
Forslagstekst Hele kapitlet er endret slik at dokumentering heretter skal utføres via nytt databaseverktøy (Telemator/TellMe). Dette medfører at det blir færre dokumenter som må lagres i ProArc. I tillegg er kapitlet «vasket» ved at det er luket ut feil og tatt inn tilføyelser/presiseringer, samt oppdaterte referanser. Avsnitt 4.3 Blokkskjema er fjernet (dette ivaretas i Telemator), noe som har medført endringer i avsnittsnummereringen i etterfølgende avsnitt.

Endringsforslaget har vært på høring i Bane NOR hos Digitalisering og teknologi (tidligere Signal og tele), hos Teknologi v/Arne Aas, hos Infrastruktur v/Vibeke Aarnes, samt hos Kunde og Trafikk v/Bjørn Kristiansen. Endringsforslaget for kapittel 5 er utarbeidet av Transmisjonsgruppen i Digitalisering og teknologi Tele, og det er tatt hensyn til innkomne høringskommentarer. Vi har fått tilbakemelding fra Kunde og trafikk om at de ikke har kommentarer (se «Referansedokumenter»), mens Infrastruktur ikke har gitt noen tilbakemelding.

Det lages en endringsartikkel for dette kapitlet/endringen. Vedlagt er Word-fil av selve kapittelteksten (omarbeidet innhold for kapittel 5) og høringskommentarer iht godkjenningsprosess i Tele, se «Referansedokumenter».

Vedlegg: TeleRV-Bok560-kap5-Dokumentasjon-20170118 (pdf-fil) og Referansedokumenter: Logg-høringskomm-Bok560-kap5-Dokumentasjon-20170120 (pdf-fil). Epost20170116 Svar fra Trafikk på Tele høring (pfd-fil) RAMSLØK-Bok560-kap5-Dokumentasjon-20170120 (pdf-fil)

Referansedokumenter

TeleRV-Bok560-kap5-Dokumentasjon-20170118.pdf
Logg-høringskomm-Bok560-kap5-Dokumentasjon-20170120.pdf
Epost20170116 Svar fra Trafikk på Tele høring.pdf
RAMSLØK-Bok560-kap5-Dokumentasjon-20170120.pdf

2 Vurdering av endringen

RAMSLØK-vurderingen vises i dokumentet:

Tele Bok 560 Kap 5 Dokumentasjon

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Høringskommentarene er gitt i dokumentet:

Logg-hoeringskomm Bok560 kap5 Dokumentasjon 20170120

3 Innstilling fra fagansvarlig

Bane NOR skjerper kravet om bruk av Telemator som verktøy for kartlegging og dokumentasjon av Tele infrastruktur. Øvrige endringer i Tele/Prosjektering/560/Dokumentasjon er av mindre strukturell betydning.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:53 (CET)

4.2 Prosjekter

Er litt usikker på om TRV er rette redskap for å sikre ensartet og riktig dokumentasjon av tekniske systemer. Dette systemet bør sees i sammenheng med andre systemer. --Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 22:25 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok med forbehold om at Bredes kommentar er relevant og ikke overskuet av meg--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:29 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:54 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres