560 2017 Endringsartikkel 1660

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1660
Forslagsdato 20.01.2017
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel Kapittel 7 Kabelanlegg
Avsnitt
Forslagstekst Hele kapitlet har gjennomgått omfattende endringer for å bedre kvaliteten på prosjektering og bygging av kabelanlegg. Det er endringer i avsnittsstrukturen med en del omrokkering av krav internt i noen avsnitt, eller ved at krav er flyttet til andre avsnitt.

Det er bl.a. kravendringer pga. jordingsproblematikk, pga. ønske om bedre kontroll med innkjøp av kabler, samt bedre kontroll med kvaliteten på utbygde fiberkabler og målinger på disse (eks. nye krav ifm dempningsmålinger). Det er også nye eller endrede krav til føringsveier, kummer, skjøter, røranlegg, samt kapasitet i (eller dimensjonering av) disse. I tillegg nytt krav ifm å dokumentere vha databaseverktøy (Telemator/TelMe), og det er krav til hva og hvordan dokumentere ifm merking.

Endringsforslaget har vært på høring i Bane NOR hos Digitalisering og teknologi (tidligere Signal og tele), hos Teknologi v/Arne Aas, hos Infrastruktur v/Vibeke Aarnes, samt hos Kunde og Trafikk v/Bjørn Kristiansen. Endringsforslaget for kapittel 7 er utarbeidet av Transmisjonsgruppen i Digitalisering og teknologi Tele, og det er tatt hensyn til innkomne høringskommentarer. Vi har fått tilbakemelding fra Kunde og trafikk om at de ikke har kommentarer (se endringsforslaget innsendt 20.01.2017 for kapittel 5 Dokumentasjon; det er ett av referansedokumentene der), mens Infrastruktur ikke har gitt noen tilbakemelding.

Det lages en endringsartikkel for dette kapitlet/endringen. Vedlagt er pdf-fil av selve kapittelteksten (omarbeidet innhold for kapittel 7) og høringskommentarer (pdf-filer) iht godkjenningsprosess i Tele, se «Referansedokumenter». Word-filen av kapittelteksten og Vedl2 til høringskomm(kap7) fra Henry Lien-20161128, må vi sende direkte til ansvarlig for Teknisk regelverk via teknisk.regelverk@banenor.no siden det ikke er mulig å legge ved word-filer og flere enn 4 pdf-filer her).

Vedlegg: TeleRV-Bok560-kap7-Kabelanlegg-20170119 (pdf-fil) og Referansedokumenter: Logg-høringskomm-Bok560-kap7-Kabelanlegg-20170120 (pdf-fil). Ved1 til høringskomm(kap7) fra Susan-20161117 (pdf-fil) RAMSLØK-Bok560-kap7-Kabelanlegg-20170120 (pdf-fil)

Referansedokumenter

TeleRV-Bok560-kap7-Kabelanlegg-20170119.pdf
Logg-høringskomm-Bok560-kap7-Kabelanlegg-20170120.pdf
Ved1 til høringskomm(kap7) fra Susan-20161117.pdf
RAMSLØK-Bok560-kap7-Kabelanlegg-20170120.pdf

2 Vurdering av endringen

RAMSLØK-vurderingene er gitt i dokumentet:

Tele Bok56 kap7 Kabelanlegg-20170120

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Høringskommentarene er gitt i dokumentet:

Logg hoeringskomm Bok560 kap7 Kabelanlegg 20170120

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:53 (CET)

4.2 Prosjekter

OK unntatt punkt 3.1 luftledning, der BØR - kravet bør opprettholdes. --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 13:25 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:28 (CET)

4.4 Teknologi

Støtter Nermoen i dette.--Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 13:25 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres.