560 2017 Endringsartikkel 1661

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1661
Forslagsdato 20.01.2017
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel Kapittel 8 Transmisjonssystemer
Avsnitt
Forslagstekst Hele kapitlet har blitt gjennomgått for å bedre kvaliteten på prosjektering og bygging av Transmisjonssystemer. Det er tatt inn noen nye krav bl.a. pga. tilpasning til DWDM (DWDM gir mulighet for økt kapasitet ved at optiske bølgelengder benyttes som bære-signaler for telekommunikasjon), samt krav til at nasjonale og regionale noder skal kvalitetssikres hos ansvarlig for overordnet nettverksdesign. Og det er tatt inn tre nye referanser (til «Håndbok for prosjektering av teleanlegg» som blir nytt Styringsdokument, til designdokument for transmisjonsnettet «High Level Design», og til standard for Ethernet testing).

Men mesteparten av endringene er kravendringer, omformuleringer og presiseringer, eventuelt en feil i et krav som er rettet. Det er bl.a. endringer pga. tilpasninger til ny type radiolinjesystem (R-L), pga. krav til redundans for R-L på tamp, pga. krav til overvåking hos sentralt overvåkingssenter, pga. krav til målemetoder og standard for disse, pga. endringer på elektriske grensesnitt, pga. henvisning til sync-standard, m.m.

Endringsforslaget har vært på høring i Bane NOR hos Digitalisering og teknologi (tidligere Signal og tele), hos Teknologi v/Arne Aas, hos Infrastruktur v/Vibeke Aarnes, samt hos Kunde og Trafikk v/Bjørn Kristiansen. Endringsforslaget for kapittel 8 er utarbeidet av Transmisjonsgruppen i Digitalisering og teknologi Tele, og det er tatt hensyn til innkomne høringskommentarer. Vi har fått tilbakemelding fra Kunde og trafikk om at de ikke har kommentarer (se «Referansedokumenter»), mens Infrastruktur ikke har gitt noen tilbakemelding.

Det lages en endringsartikkel for dette kapitlet/endringen. Vedlagt er pdf-fil av selve kapittelteksten (omarbeidet innhold for kapittel 8) og høringskommentarer (pdf-filer) iht godkjenningsprosess i Tele, se «Referansedokumenter». Word-filen av kapittelteksten må vi sende direkte til ansvarlig for Teknisk regelverk via teknisk.regelverk@banenor.no siden det ikke er mulig å legge ved word-filer og her).

Vedlegg: TeleRV-Bok560-kap8-Transmisjonssystemer-20170120 (pdf-fil) og Referansedokumenter: Logg-høringskomm-Bok560-kap8-Transmisjonssystemer-20170120 (pdf-fil). Epost20170116 Svar fra Trafikk på Tele høring (pdf-fil) Logg-høringskomm-Bok560-kap8-Transmisjonssystemer-20170120 (pdf-fil)

Referansedokumenter

RAMSLØK-Bok560-kap8-Transmisjonssystemer-20170120.pdf
Logg-høringskomm-Bok560-kap8-Transmisjonssystemer-20170120.pdf
Epost20170116 Svar fra Trafikk på Tele høring.pdf
RAMSLØK-Bok560-kap8-Transmisjonssystemer-20170120.pdf

2 Vurdering av endringen

RAMSLØK-vurderingene er gitt i dokumentet:

Tele Bok560 kap8 Transmisjonssystemer 20170120

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Høringskommentarene er gitt i dokumentet:

Logg hoeringskomm Bok560 kap8 Transmisjonssystemer 20170120

3 Innstilling fra fagansvarlig

Bane NOR skjerper kravene for økt fleksibilitet ved bruk av DWDM utstyr i transmisjonsnettet. Nettaksess med adgang på regionalt og nasjonalt nivå skal godkjennes og koordineres av sentral nettverksplanlegger ressurs hos infrastrukturforvalter. Endringsforslaget tilpasser også krav til teknisk utvikling og generasjonsskifte for radiolinje utsyr. Øvrige rettelser og presiseringer er av mindre strukturell betydning.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:54 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 13:34 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok Virker veldig gjennomarbeidet--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:27 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 13:35 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres