560 2018 Endringsartikkel 2003

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2003
Forslagsdato 26.02.2018
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 9.Radiosystemer
Avsnitt 3.3 Tekniske krav
Forslagstekst De fleste nettleverandører faser nå ut ISDN PRI og ISUP for samtrafikk.

Tilbyr nå kun SIP tilknytning.

Bane NOR legger til SIP som alternativt valg for samtrafikktilknyting SIP-T - Bane NOR har ikke full IMS funksjonalitet men en forenklet MGW implementasjon tilgjengelig for SIP signalering uten HSS og øvrig multimedia funksjonalitet.

Ny teksforslag under pkt 3.3 Tekniske krav

i) GSM-R nettet skal støtte implementering av samtrafikk mot PSTN og andre GSM-R-nett.

  1. Slike nett skal tilkobles ved bruk av ISUP eller SIP.

j) GSM-R nettet skal støtte implementering av samtrafikk mot andre private nett.

  1. Slike nett skal tilkobles ved bruk av ISUP eller SIP hvis det eksterne nettet støtter dette. Alternativt kan det benyttes ISDN PRI.
Referansedokumenter IETF RFC 3261 ,3398

2 Vurdering av endringen

Ved å tillate bruk av SIP signalering vil Bane NOR tilpasse grensesnittspesifikasjon i tråd med kommersielle leverandørers portefølje.

ISUP (ISDN Signaling User Part) er basert på CCITT/ITU/ETSI spesifikasjon som begrenser tilkoblingsmuligheter for samtrafikktjenester til linjesvitsjede forbindelser.

Ved å legge til SIP som samtrafikk signalering vil IP basert VoiP kunne benyttes.Alle kommersielle tilbydere bygger grensesnittet på vel etablerte standarder basert på RFC 3261,3398 og 4904.

Bane NOR forventer også at fremtidige grensesnitt mot FTS (Fixed Telephony Server) / Togledersental og nytt TMS system vil basere seg på SIP standard.


2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning på GSM-R systempålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning på total tilgjengeligehet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning på vedlikehold. Produktet er tilgjengelig i Nokia sin portefølje av programvare funksjonalitet.

Signaleringsformen må aktiveres og testes etter vanlig rutiner og følger etter dette ITIL prosess i vedlikeholdsfasen.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning på sikkerhet

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning på GSM-R systemets levetid

2.6 Ø - økonomi

Ingen påvirkning på økonomi

2.7 K - kapasitet

Kan ved nettverksplanlegging påvirke kapasitet positivt ved å innføre IP som bærer for IMS tjenesten "tale".

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen relevante -

2.9 Høringskommentarer

Etter høringsrunde i Digitalisering&Teknologi med nettverksplanlegger for kjernenett (G.O.Lauritzen) er referansen til Ietf RFC'er fjernet. Leverandører av SIP-Trunking baserer samtrafikk på en forenklet implementasjon av IMS.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksterne samtrafikkpartere ønsker at Bane NOR på sikt migrerer fra ISDN ISUP til IP baserte grensesnitt. Anbefalt.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. aug. 2018 kl. 14:26 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok--Kjell.holter (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 15:12 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 12:22 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Ok--Nerbre (diskusjon) 27. aug. 2018 kl. 10:27 (CEST)

4.4 Teknologi

--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 11:55 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --