560 2018 Endringsartikkel 2027

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2027
Forslagsdato 30.05.2018
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 10.Informasjonssystemer
Avsnitt 4.4 Nødanropsinnretninger
Forslagstekst

Følgende avsnitt virker tvetydig for prosjekterende og kan tolkes som om Bane NOR ønsker å bygge "Nødanropsinretninger" på alle publikumsarealer.

".................. 4.4 Nødanropsinnretninger a) Nødanropsinnretninger skal merkes eller anvises med skilt i henhold til TSI-PRM og ha synlige og følbare symboler.

b) Det skal gis et synlig og hørbart signal for indikering av at nødanropsinnretningen er tatt i bruk.

.............."

Bane NOR prosjekterer publikumsarealer med informasjonssystemer ihht TSI-PRM. Bane NOR bygger ikke separate Nødanropsinnretninger på stasjonsområder. Formulering er hentet direkte fra "kjøretøyforskriften" og TSI-PRM delsystemet gjeldende for rullende matriell.

For delsystemet "infrastructure" har dette tidligere vært relatert til fastmonterte terminaler i "publikumsarealer" i tunnel som tverrslag /rømningsveier. Bane NOR har som strategisk føring å fjerne alle fastmonterte terminaler i tunnel og bygger ved ny prosjektering og oppgradering både GSM-R,Tetra og i enkelte tilfeller også kommersiell dekning i tunnel basert på lokale beredskapsplaner. Nødkommunikasjon er derfor dekket i forhold til retningslinjer fra TSI-CCS,TSI-SRT og DSB krav som beskrevet i 560 . 9.Radiosystemer 5.Tunneler.


Avsnittet 4.4 "Nødanropsinnretninger" foreslås derfor fjernet.

Referansedokumenter

TSI PRM http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=EN TSI PRM Application Guide  : http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/IU-TSI-Guide-Annex01-PRM-TSI_v1.1_EN.pdf

2 Vurdering av endringen

Tidligere har dette vært relevant for tunnel ifbm fastmontert terminal med merking og nummer til nødetat/togleder. (sikre områder)

Bane NOR har endret føring for nødkommunikasjon ihht TSI-SRT (SafetyRailwayTunnels) og det er ikke lenger formålstjenlig å bygge fastmonterte «Nødanropsinnretninger» i nye tunneler.

TSI PRM application guide gir også nå litt klarere føringer på anvendelsesområdet. - Ref. Clarification sect. 2.1 «Scope of TSI» s.6


2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Utsendt høringsutkast - https://trv.banenor.no/w/images/5/57/H%C3%B8ringsutkast_Fjerne_4_4_Nodanropsinnretninger.pdf

https://trv.banenor.no/w/images/7/7a/Horingskommentar_2027.pdf

Ingen innvendinger mottatt fra inviterte til høringsrunde 01.06.2018

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav til utforming av Nødanropsinretninger har ikke lenger relevans i TRV bok 560. Anbefales fra fagansvarlig Tele.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. aug. 2018 kl. 14:31 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok--Kjell.holter (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 15:00 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 13:09 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 27. aug. 2018 kl. 10:40 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 12:12 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres