560 2018 Endringsartikkel 2043

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2043
Forslagsdato 13.04.2018
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 9.Radiosystemer
Avsnitt 4.1.2.6 Antenner og strålekabel
Forslagstekst

Dagens tekst er utdatert mhp oppheng

j) Oppheng av strålekabel skal være tilpasset maksimal strekningshastighet for den aktuelle strekning. Strålekabel monteres i en høyde på omkring 4,5 meter over spor. For oppheng av strålekabel benyttes festeklammer eller bæreline av fiberforsterket plast. For feste av strålekabel ved hastigheter over 210 km/t kreves høyhastighets festeklammer, uten bæreline, som er festet direkte på tunnelveggen og som er testet for hastigheter opp til 300 km/t eller høyere. For feste av strålekabel ved hastigheter under 210 km/t tillates bruk av festeklammer med bæreline eller feste direkte på vegg, i henhold til leverandørens anbefaling. I støpte tunneler tillates ikke bruk av bæreline. Ved radiorepeatere føres strålekabel ned til en høyde på omkring 1,5 meter over gangbane og termineres i en innkapslet DC-blokk.


Ny oppdatert tekst med input fra Radioplanlegger i Dig&Tek.

{{ For feste av strålekabel ved hastigheter over 210 km/t kreves høyhastighets festeklammer, uten bæreline, som er festet direkte på tunnelveggen og som er testet for hastigheter opp til 300 km/t eller høyere. For feste av strålekabel ved hastigheter under 210 km/t tillates bruk av festeklammer med bæreline eller feste direkte på vegg, i henhold til leverandørens anbefaling. I støpte tunneler tillates ikke bruk av bæreline. Strålekabel som benyttes for GSM-R skal monteres i tilstrekkelig høyde for uhindret synlighet til togtak montert antenne. DC-blokk monteres i hensiktsmessig arbeidshøyde og kapsles inn ved fare for utilsiktet berøring. }}

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Basert på informasjon fra Bane NOR radioplanleggere og prosjekterende leverandører vil oppdaterte krav klargjøre gjeldende retningslinjer for oppheng av strålekabel

2.1 R - pålitelighet

Påvirker ikke påliteligheten til antenneanlegg

2.2 A - tilgjengelighet

Påvirker ikke tilgjengelighet til radioanlegget

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Påvirker ikke vedlikeholdbarheten

2.4 S - sikkerhet

Endrer ikke sikkerhetbestemmelse for strålekabel eller andre sikkerhetsrelaterte krav

2.5 L - levetid

Påvirker ikke anleggets leveteid

2.6 Ø - økonomi

Ingen økonomsik konsekvens

2.7 K - kapasitet

Oppheng gir ingen påvirkning på kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/1/11/Endringsartikkel_2043_Str%C3%A5lekabel_h%C3%B8ringsnotater.pdf

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst

j) Oppheng av strålekabel skal være tilpasset maksimal strekningshastighet for den aktuelle strekning.

Strålekabel monteres i en høyde på omkring 4,5 meter over spor.

For oppheng av strålekabel benyttes festeklammer eller bæreline av fiberforsterket plast.

For feste av strålekabel ved hastigheter over 210 km/t kreves høyhastighets festeklammer, uten bæreline, som er festet direkte på tunnelveggen og som er testet for hastigheter opp til 300 km/t eller høyere.

For feste av strålekabel ved hastigheter under 210 km/t tillates bruk av festeklammer med bæreline eller feste direkte på vegg, i henhold til leverandørens anbefaling.

Ved radiorepeatere føres strålekabel ned til en høyde på omkring 1,5 meter over gangbane og termineres i en innkapslet DC-blokk.


Forslag til ny tekst

j) Oppheng av strålekabel skal være tilpasset maksimal strekningshastighet for den aktuelle strekning.

  1. Utførelse: Ved hastigheter under 210 km/h kan innfesting av strålekabel utføres ved bruk av festeklammere med eller uten bæreline.
  2. Utførelse: Ved hastigheter over 210 km/h kan innfesting av strålekabel utføres ved bruk av festeklammere uten bæreline.
  3. Utførelse: Montasje bør utføres i henhold til leverandørens anbefaling.
  4. Utførelse: Innfesting av oppheng skal ikke skade etablerte vannsikringsløsninger.
  5. Utførelse: Strålekabel som benyttes for GSM-R, bør monteres i tilstrekkelig høyde slik at signalstyrken mellom strålekabel og takmontert antenne på rullende materiell ikke blir påvirket negativt.
  6. Utførelse: DC-blokk monteres lett tilgjengelig og bør kapsles inn dersom prosjektert utforming medfører utilsiktet berøringsfare.

Kommentar fra fagansvarlig:

Eksisterende krav inneholder en lærebokstekst med krav og anbefalinger til utførelse. Læreboksteksten er fjernet og kravene og anbefalingene har fått korrekt format. Henikten med endringene i eksisterende tekst er å klargjøre føringer for valg av opphengsmetode og festemateriell.

Historisk har Tele hatt utfordringer med ekstern prosjekterendes manglende kunnskap omkring tunnelkonstruksjoner,maksimal strekningshastighet og arbeidskrevende opphengsmetoder da strålekabel for MIT ble tatt i bruk.


--Aasarn (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 15:44 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. aug. 2018 kl. 14:32 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok, med de foreslåtte korrekssjoner i de to siste setninger.--Kjell.holter (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 14:57 (CEST)

Innhold OK, men er dette nytt pkt j) eller er det læreboktekst?--Jse (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 13:37 (CEST)
OK nå--Jse (diskusjon) 5. sep. 2018 kl. 10:13 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Noe med språket i siste avsnitt; "uhindret synlighet" - hva med "fri sikt"? Orddeling: Togtak montert ok etter språkvurdering --Nerbre (diskusjon) 27. aug. 2018 kl. 10:47 (CEST)


Tekst rettet til :

For innfesting av strålekabel ved hastigheter under 210 km/t kan festeklammer med bæreline eller feste direkte på vegg benyttes. For innfesting av strålekabel ved hastigheter over 210 km/t benyttes høyhastighets festeklammer, uten bæreline, som er festet direkte på tunnelveggen og som er testet for hastigheter opp til 300 km/t eller høyere. Montasje skal utføres i henhold til leverandørens anbefaling.

I støpte tunneler tillates ikke bruk av bæreline.

Strålekabel som benyttes for GSM-R skal monteres i tilstrekkelig høyde for fri sikt i sektor mot takmontert antenne på rullende materiell.

DC-blokk monteres i hensiktsmessig arbeidshøyde og bør kapsles inn dersom prosjektert utforming medfører utilsiktet berøringsfare.

--Aasarn (diskusjon) 28. aug. 2018 kl. 16:16 (CEST)

ok --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2018 kl. 08:28 (CEST)

4.4 Teknologi

  • De nye kravene må formuleres som krav.
  • Hva menes med støpte tunneler. Inkluderer dette utmurte partier/seksjoner med sprøytebetong i tradisjonell bergtunneler?
  • Hva er årsaken til at løsningen skal tilfredsstiller krav til 300 km/h når det bygges for lavere hasatighet?
  • Bruk av hensiktsmessig er uheldig begrep i krav

Se også andre spørsmål i kommentarer fra godkjenningsrådet.

ok --Christopher Schive (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 10:42 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --