560 2019 Endringsartikkel 2265

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2265
Forslagsdato 14.02.2019
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 9.Radiosystemer
Avsnitt 8.10 Klatrevern
Forslagstekst

Endringsforslaget åpner for å prosjektere mindre mastetyper for bruk i små antenneanlegg.

Innvendig klatrestige og permanent innvendig fallsikringsanordning som f.eks Söl-skinne kan ikke realiseres.

Spesifikke Unntak legges til som vist under:


8.10 Klatrevern og fallsikring

a) Antennemaster skal ha innvendig klatrestige

Unntak : gjelder ikke mindre mastekonstruksjoner hvor dimensjoner på prosjektert mastetype ikke tillater dette.

b) Antennemaster skal ha permanent fallsikringsanordning

Unntak : gjelder ikke mindre mastekonstruksjoner hvor dimensjoner på prosjektert mastetype ikke tillater dette

c) Antennemaster skal ha klatrevern som forhindrer at uautoriserte personer får tilgang til masten..

Ved prosjektering bør fallsikringsløsningen tilpasses mastens utforming for å tilfredsstille arbeidstilsynets retningslinjer som følger av

"Forskrift for utførelse av arbeid" - Kapittel 17 - Arbeid i høyden.

Alternative løsninger for store mastekonstruksjoner er sikring i form av innvendig skinne. Mindre mastekonstruksjoner med lite innvendig tverrsnitt forutsetter bruk av utvendig klatring med personlig sikring
Referansedokumenter

Liten Mast Dokknes.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengeligheten

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Endringen spesifiserer sikkerhetaspektet relevant for mindre mastekonstruksjoner

2.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid og kapasitet

2.6 Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke økonomi

2.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima og miljø

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --