560 2019 Endringsartikkel 2345

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2345
Forslagsdato 23.05.2019
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 9.Radiosystemer
Avsnitt 7.2 Fastmonterte telefoner i tunnel
Forslagstekst Hele avsnittet 7.2 harmoniser ikke lenger med funksjonelle krav det peker tilbake til.

Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer#Tunneler.


Ny tekst under 7.2 :

Bane NOR og beredskapsetatenes kommunikasjonsbehov skal ivaretas ved oppgradering og nyprosjektering.

Det skal sørges for tilstrekkelig radiodekning så dette normalt ikke utløser behov for fastmonterte terminaler. Togradio (GSM-R) , Nødnett (TETRA) og MIT (3GPP 2,3,4G) dekker nasjonale krav samt føringer gitt gjennom TSI SRT.

Underavsnitt 7.2.x er foreslått fjernet.

Følgende læreboktekst legges til for å peke på at vedlikeholdskravet til eksisterende fastmonterte telefonanlegg fortsatt er gjeldende inntil disse er utfaset : ".. Tunneler med eksisterende fastmonterte terminaler som inngår i beredskapsplan må vedlikeholdes ihht Generiske vedlikeholdsrutiner inntil radiodekning og øvrig infrastruktur er oppgradert. .."

Referansedokumenter

til info Demontering av Fastmonterte telefoner i tunnel.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringsforslaget påvirker ikke påliteligheten

2.2 A - tilgjengelighet

Endringsforslaget påvirker ikke tilgjengeligheten

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringsforslaget påvirker ikke vedlikeholdbarheten

2.4 S - sikkerhet

Endringsforslaget påvirker ikke sikkerheten

2.5 L - levetid og kapasitet

Endringsforslaget påvirker ikke levetid og kapasitet

2.6 Ø - økonomi

Utfasing av fastmonterte telefonanlegg fører til mindre vedlikeholdskostnader for Bane NOR.

2.7 K - klima og miljø

Endringsforslaget påvirker ikke klima og miljø

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.jbv.no/endringsforslag/forslag/vedlegg/458

Nødkommunikasjon i tunneler

2.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/4/41/Sletter_TRV_avsnitt_7.2_Fastmonterte_telefoner_i_tunnel.pdf

Ingen innvendinger mottatt 12.06.2019

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringsforslaget påpeker at det ikke lenger er samsvar mellom avsnittet 7.2 "Fastmonterte telefoner i tunnel" og hvordan vi i øvrige deler av TRV kravstiller kommunikasjonsutstyr.

Ved nyprosjektering og oppgradering av eksisterende tunnelanlegg skal det prosjekteres med dekning for mobile enheter som tilfredstiller Bane NOR og øvrige redningsetaters behov for nødsamband og kommunikasjon. Både nasjonale , internasjonale (TSI SRT 4.2.1.8 "Emergency communication") og krav til tunnelsikkerhet (7.2.12 Nødkommunikasjon ) er dekket.

Forslaget innebærer at avsnittet 7.2 endres med forslagsagsteksten og at tilhørende underavsnitt fjernes.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 13:49 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 10:31 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 12:21 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 13:58 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 23:32 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --