560 2022 Endringsartikkel 3277

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3277
Forslagsdato 25.04.2022
Forslagsstiller Gustav Foseid
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt 04372
Forslagstekst Jeg foreslår at presiseringa "Analoge ur skal ha sekundvisning som skal være synkronisert med minuttpuls" endres til "Analoge ur bør ha sekundvisning" eller fjernes helt.

Eventuelt at teksten endres til "Analoge ur skal ha sekundvisning".

Først om synkronisering med minuttpuls: Tradisjonelt har elektriskeuranlegg på stasjoner benyttet ursentraler som sender en puls per minutt til alle urene på stasjonen. Det har ikke vært synkronisert visning av sekunder, og en av flere løsninger på dette har vært å ha en sekundviser som går litt for raskt og stopper ved helt minutt for å synkronisere med minuttpuls. I dag benyttes oftest ur uten sentral ursentral og NTP-synkronisering direkte til hver klokke. Det finnes da ingen minuttpuls som det kan synkroniseres med, og dette framstår som en implementasjonsdetalj som ikke er tilpasset teknologien som faktisk benyttes.


Generelt om visning av sekunder: Analoge ur på stasjoner bygges bare unntaksvis i nye prosjekter. De fleste stasjoner har kun visning av tid i tallformat, som en integrert del av anvisere og monitorer (stasjonshåndboka 5.18.2). Disse visningene har kun hele minutter, slik at de normal ikke er visning av sekunder tilgjengelig på en stasjon.

Der det installeres nye, analoge ur er dette hovedsakelig et valg som blir gjort fra med en designmessig eller arkitektonisk begrunnelse. Selv om det er et rimelig krav at slike ur viser korrekt tid, vil andre hensyn være avgjørende for hvordan uret utformes, og funksjonaliteten vil være tilstrekkelig ivaretatt uten sekundviser.

Videre er det flere stasjoner som ombygges (og ofte regnes som "nye" når det kommer til jernbaneteknikk), der det er antikvariske ur som pusses opp og integreres i den nye stasjonen. I Norge har disse normalt vært montert uten sekundviser og de er designmessig tilpasset urskiver med et enkelt visuelt uttrykk, der sekundviser vil framstå som et fremmedelement og ikke være tilpasset ønsket om å ivareta antikvariske ur mest mulig inntakt.

Da gjenstår mer moderne ur, som det finnes et begrenset antall av i Bane NOR, og analog visning av ur på skjermer. I begge disse tilfellene er sekundvisning naturlig å ha på uret, men det er uklart om det er et krav som hører til i teknisk regelverk.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Krav overført til Stasjonshåndbok

3 Vurdering av endringen

Ingen signifikante endringer av systemet for tidsinformasjon på stasjonsområder er avdekket

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke kundeinformasjonselementets pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke kundeinformasjonselementets tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke kundeinformasjonselementets vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhetsaspekter rundt kundeinformasjonselementets utforming

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke kundeinformasjonselementets levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke økonomiske hensyn.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Høringskommentarer mottatt fra Kunde og TrafikkInformasjon KTI 12.08.2022

https://trv.banenor.no/w/images/c/ca/H%C3%B8ringskommentarer_fra_KTI_TRV_utforming_av_Stasjonsur.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst (27.04.2022 )

4.4.1 Generelt

TRV:04371

Utforming av ur: Utforming av hus for ur og urskive være i henhold til retningslinjer fra Referanser 6. pkt.3)

For ur med diameter mindre enn 80 cm skal urskive være bakbelyst.

Uranlegg utformes i tråd med "Stasjonshåndboken" som omhandler Informasjonselementer i avsnitt "Stasjonsur" .Videre henvisning til utforming i tråd med Bane NOR sine retningslinjer for design kan være relevant

TRV:04372

Synkronisering: Ur med diameter mindre enn 80 cm skal benytte Network Time Protocol (NTP) for synkronisering.

Analoge ur skal ha sekundvisning som skal være synkronisert med minuttpuls.Oppdatert tekst - endret i tråd med KTI sine høringskommentarer 12.08.2022 : fjerner krav til fysisk utforming/design og viser videre til stasjonshånbok for plassering av ur.


4.4.1 Generelt

For vurdering av klokke med urskive og antikvariske ur henvises det til Stasjonshåndbokens kapittel 5.18.

TRV:04371 - hele kravet slettes


TRV:04372

Synkronisering: Ur med diameter mindre enn 80 cm Stasjonsur skal benytte Network Time Protocol (NTP) for synkronisering.

dette underkravet slettes --> Analoge ur skal ha sekundvisning som skal være synkronisert med minuttpuls.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 10:05 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 17:20 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:43 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:42 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 18:07 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:55 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres