562 2011 Endringsartikkel 57

562_2011_Endringsartikkel_57

Endringsinformasjon

EndringsID 57
Forslagsdato 2011-11-04
Forslagsstiller Tønnes Tønnesen
Klassifisering Nytt krav
Bok 562
Kapittel 6
Avsnitt 2
Forslagstekst Før og etter at det utføres arbeid på kabelanlegg skal aktuelle kabler kontrollmåles som for ny kabel.

Kommentar: Forslaget er opprinnelig fremmet i RAMS-rapport 2010 fra sentral RAMS-gruppe for fagområde Tele.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Endringen sikrer at arbeid på kabel ikke medfører en forringelse av kabelens egenskaper

A - tilgjengelighet

Endringen sikrer at arbeid på kabel ikke medfører en forringelse av kabelens egenskaper

M - vedlikeholdbarhet

Ingen eller liten påvirkning

S - sikkerhet

Endringen sikrer at arbeid på kabel ikke medfører en forringelse av kabelens egenskaper

L - levetid

Ingen, kan eventuelt ha en positiv påvirkning for leveltid

K - kapasitet

Ingen påvirkning

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet og godkjent.

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres