562 2011 Endringsartikkel 57

1 562_2011_Endringsartikkel_57

2 Endringsinformasjon

EndringsID 57
Forslagsdato 2011-11-04
Forslagsstiller Tønnes Tønnesen
Klassifisering Nytt krav
Bok 562
Kapittel 6
Avsnitt 2
Forslagstekst Før og etter at det utføres arbeid på kabelanlegg skal aktuelle kabler kontrollmåles som for ny kabel.

Kommentar: Forslaget er opprinnelig fremmet i RAMS-rapport 2010 fra sentral RAMS-gruppe for fagområde Tele.

Referansedokumenter

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen sikrer at arbeid på kabel ikke medfører en forringelse av kabelens egenskaper

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen sikrer at arbeid på kabel ikke medfører en forringelse av kabelens egenskaper

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen eller liten påvirkning

3.4 S - sikkerhet

Endringen sikrer at arbeid på kabel ikke medfører en forringelse av kabelens egenskaper

3.5 L - levetid

Ingen, kan eventuelt ha en positiv påvirkning for leveltid

3.6 K - kapasitet

Ingen påvirkning

3.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.8 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

4.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

5 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet og godkjent.

6 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres