562 2019 Endringsartikkel 2461

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2461
Forslagsdato 04.10.2019
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 562 Tele, vedlikehold
Kapittel 9.Radiosystemer
Avsnitt 2.Generelt
Forslagstekst Eksisterende tekst er foreldet og upresis.

"Analoge" radiosystemer er faset ut og forutsetning for tilgjengelighet for "styring over abonnentlinjer" er utdatert .

Generell læreboktekst bør legges til for å peke på radiosystemer som togradio og radiolinjer sin avhengighet til Transmisjonssystemer.

"................ b) Tilgjengeligheten for alle analoge radiosystemer skal minimum være 99,7 % per toglederområde målt over et år. For GSM-R gjelder krav definert i Dokument 560. ..........."


Nytt tekstforslag :

b) Vedlikehold av radionettet skal baseres på gjeldende RAM krav for tilgjengeligheten til togradio i GSM-R nettet. Dette er listet under Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer RAMS-krav

Radiosystemers tilgjengelighetskrav er underlagt de oppetidstall transmisjonssystemet til Bane NOR til enhver tid tilbyr for styring,kontroll,tale og datatrafikk.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Sporbar kravendring pga fjerning av tekst.

Utdatert tekst fjernet - relevant tekst oppdatert - peker til RAM krav er Tele/Prosjektering og bygging

2.1 R - pålitelighet

Endringer påvirker ikke påliteligheten

2.2 A - tilgjengelighet

Endringer påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringer påvirker ikke vedlikeholdbarheten

2.4 S - sikkerhet

Endringer påvirker ikke sikkerhetsaspektet

2.5 L - levetid og kapasitet

Endringer påvirker ikke levetid og kapasitet

2.6 Ø - økonomi

Endringer påvirker ikke økonomi

2.7 K - klima og miljø

Endringer påvirker ikke klima og miljøfaktorer

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

-

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er relevant å peke til en felles kilde for RAM krav og at dette kommer fra Tele/Radiosystemer/Prosjektering og ikke fra Vedlikeholdskap.

RAM kravets avhengighet til transmisjonssystemet er erfaringsbasert i Bane NOR sine rapporterte KPI'er - lærebokteksten ansees som viktig informasjon. Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK --Erik Borgersen (diskusjon) 13. jan. 2020 kl. 14:50 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 8. jan. 2020 kl. 09:51 (CET) OK----Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:20 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 21. okt. 2019 kl. 11:23 (CEST)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:19 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --