562 2023 Endringsartikkel 3425

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3425
Forslagsdato 28.09.2022
Forslagsstiller Sigurd Wiggen Brennecke
Klassifisering Nytt krav
Bok 562 Tele, vedlikehold
Kapittel 6
Avsnitt 562 TRV:04812
Forslagstekst Arbeidssted for skjøting av OPGW må potensialutjevnes mot KL mast ved hjelp av jordspyd før arbeid med skjøt kan påbegynnes.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endringen har til hensikt å vise at vedlikehold av ekomnett der transmisjonsforbindelser er realisert vha OPGW kabel har andre forutsetninger for vedlikehold, feilretting og utvidelser.

OPGW-kabel er en del av jordingsanlegget og sikkerhetstiltak ifbm arbeider skal følge kraftforsyningsbransjen og Bane NOR's standarder fra kontaktledningsanlegget.

Kraftbransjen benytter RENBLAD 1816 "AUS STREKKING OG SKJØTING AV OPGW" for beskrive sikkerhetstiltak ved arbeider i tilknytning til avgrening og skjøtebokser.

3 Vurdering av endringen

Tilleggskravet for jording av arbeidssted påvirker i mindre grad eksisterende RAMSLØK-parametre.

3.1 R - pålitelighet

Nytt krav til utjevning vha jordspyd endrer ikke verken kontaktledningsanlegget eller teleanleggenes pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Nytt krav til utjevning vha jordspyd endrer ikke verken kontaktledningsanlegget eller teleanleggenes tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Nytt krav til utjevning vha jordspyd endrer ikke verken kontaktledningsanlegget eller teleanleggenes vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Nytt krav til utjevning vha jordspyd øker sikkerheten for personell som utfører vedlikehold på avgrening av OPGW-kabel.

3.5 L - levetid og kapasitet

Nytt krav til utjevning vha jordspyd endrer ikke verken kontaktledningsanlegget eller teleanleggenes levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Nytt krav til utjevning vha jordspyd øker kostnadene ved arbeid på OPGW-kabel men dette skal ikke vurders opp mot sikkerhetskrav.

3.7 K - klima og miljø

Nytt krav til utjevning vha jordspyd endrer klima og miljøfaktorer verken for kontaktledningsanlegget eller teleanlegg.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/6/67/Hoeringskommentarer_OPGW_TRV_vedlikehold_EA_3425.pdf

Hoeringskommentarer_OPGW_TRV_vedlikehold_EA_3425.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Bane NOR ønsker å vise til generelle krav fra REN-BLAD 1816 avsnitt 6.1.3 :

6.1.3 Ved arbeid på bestående OPGW (Kveileramme/skjøteboks)

  • Det må sikres at personell ikke kan bli en del av jordsystemet. Dette kan gjøres ved å sikre en god jordforbindelse forbi arbeidsstedet, samtidig som personell isoleres vekk fra jord.


I samsvar med endringsforslaget innstiller fagansvarlig på å legge til et utførelseskrav om bruk av jordspyd for å sikre personell ved arbeider på OPGW-avgrening:


Gjeldende kravtekst

TRV:04812

Vedlikeholdstiltak ved feil på fiberkabler: Tiltak bør settes i verk dersom det er

  1. - brudd på samband
  2. - registrert for høy bitfeilrate iht. endeutstyrets spesifikasjoner
  3. - synlige skader

Vurdering: Før feilretting utføres på strekninger med OPGW kabel skal det vurderes om ansvars- og myndighetsforhold, sikkerhetstiltak og risikotiltak er tilstrekkelig ivaretatt.


Utførelseskrav som legges til:

Utførelse: Ved skjøting og annet arbeid på OPGW skal arbeidsstedet sikres mot skadelige potensialforskjeller.


{legger til referanse til REN-BLAD 1844 (link) i "Referanse til kravets opprinnelse"}

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 16:35 (CET)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 13:59 (CET) OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 00:23 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:38 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 18:18 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:59 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres