590 2011 Endringsartikkel 175

Endringsinformasjon

EndringsID 175
Forslagsdato 2011-12-14
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 590
Kapittel 5
Avsnitt 2
Forslagstekst

Krav til STM

Krav i dokumentene STM FRS og STM general technical requirements sepcification utgjør nasjonale krav som underlag for godkjenning av utrustning som muliggjør driftskompabilitet mellom utrustning av klasse A og Jernbaneverkets eksisterende installasjoner av klasse B.

Dokumentene kan finnes her.


Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ingen endring

A - tilgjengelighet

Ingen endring

M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

S - sikkerhet

Ingen endring

L - levetid

Ingen endring

K - kapasitet

Ingen endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales utført som angitt

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres