590 2011 Endringsartikkel 175

1 Endringsinformasjon

EndringsID 175
Forslagsdato 2011-12-14
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 590
Kapittel 5
Avsnitt 2
Forslagstekst

Krav til STM

Krav i dokumentene STM FRS og STM general technical requirements sepcification utgjør nasjonale krav som underlag for godkjenning av utrustning som muliggjør driftskompabilitet mellom utrustning av klasse A og Jernbaneverkets eksisterende installasjoner av klasse B.

Dokumentene kan finnes her.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales utført som angitt

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres