590 2011 Endringsartikkel 176

Endringsinformasjon

EndringsID 176
Forslagsdato 2011-12-14
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 590
Kapittel 5
Avsnitt 2.4
Forslagstekst Tilpasse kravene iht. tidl. besluttet praksis.

Krav 8 JBV’s driftsprøveprotokoll, utfylt og undertegnet av person godkjent av JBV

endres til

ATC-prøveprotokoll utfylt og undertegnet av person godkjent av systemleverandør.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ingen endring

A - tilgjengelighet

Ingen endring

M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

S - sikkerhet

Ingen endring

L - levetid

Ingen endring

K - kapasitet

Ingen endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres