590 2011 Endringsartikkel 176

1 Endringsinformasjon

EndringsID 176
Forslagsdato 2011-12-14
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 590
Kapittel 5
Avsnitt 2.4
Forslagstekst Tilpasse kravene iht. tidl. besluttet praksis.

Krav 8 JBV’s driftsprøveprotokoll, utfylt og undertegnet av person godkjent av JBV

endres til

ATC-prøveprotokoll utfylt og undertegnet av person godkjent av systemleverandør.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres