590 2012 Endringsartikkel 398

1 Endringsinformasjon

EndringsID 398
Forslagsdato 2012-07-12 14:22:46
Forslagsstiller Silje Fossåskaret
Klassifisering Nytt krav
Bok 590
Kapittel 12
Avsnitt
Forslagstekst 1. Installasjonskrav til STM.

Det er i dag krav til ATC i TRV (ref: 12.2.1.1 Documentation requirements of ATC - installation on rolling stock). Godkjenningsstyret anbefaler at det bør tydeliggjøres og spesifiseres hva som gjelder ved installasjon av STM.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedres ved å spesifisere hvordan testing av nye installasjoner skal gjennomføres på en måte som både ivaretar produsentens anbefaling og verifikasjon av samspill med JBVs tekniske infrastrukturinstallasjoner. Gir også konsistens mellom ulike saker.

2.2 A - tilgjengelighet

Påvirkes ikke.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Påvirkes ikke.

2.4 S - sikkerhet

Bedres ved at testing av nye installasjoner gjennomføres på en måte som både ivaretar produsentens anbefaling/forutsetninger og verifikasjon av samspill med JBVs tekniske infrastrukturinstallasjoner. Gir også konsistens mellom ulike saker og bedrer muighet for å identifisere muligheter for forbedring ut fra erfaring med oppsamlet over tid.

2.5 L - levetid

Påvirkes ikke.

2.6 K - kapasitet

Påvirkes ikke.


2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til kravtekst:

Testing of a STM Specific Product for a type of Rolling Stock

First time installation of approved ETCS/STM equipment in rolling stock (specific application) shall be installed and tested according to a process and description developed by the supplier. In addition, the verification and validation shall cover relevant environmental and technical infrastructure compatibility requirements specified by JBV for each application.

Testing of a STM Specific Product for other individuals of a type of Rolling Stock

Further installations of the approved ETCS/STM equipment in rolling stock of the same type shall be verified and validated according to a process and description developed by the equipment supplier. The results of the testing shall confirm that each rolling stock individual has identical properties to the first individual of a rolling stock type already approved for a STM specific application installation.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres