590 2012 Endringsartikkel 398

Endringsinformasjon

EndringsID 398
Forslagsdato 2012-07-12 14:22:46
Forslagsstiller Silje Fossåskaret
Klassifisering Nytt krav
Bok 590
Kapittel 12
Avsnitt
Forslagstekst 1. Installasjonskrav til STM.

Det er i dag krav til ATC i TRV (ref: 12.2.1.1 Documentation requirements of ATC - installation on rolling stock). Godkjenningsstyret anbefaler at det bør tydeliggjøres og spesifiseres hva som gjelder ved installasjon av STM.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Bedres ved å spesifisere hvordan testing av nye installasjoner skal gjennomføres på en måte som både ivaretar produsentens anbefaling og verifikasjon av samspill med JBVs tekniske infrastrukturinstallasjoner. Gir også konsistens mellom ulike saker.

A - tilgjengelighet

Påvirkes ikke.

M - vedlikeholdbarhet

Påvirkes ikke.

S - sikkerhet

Bedres ved at testing av nye installasjoner gjennomføres på en måte som både ivaretar produsentens anbefaling/forutsetninger og verifikasjon av samspill med JBVs tekniske infrastrukturinstallasjoner. Gir også konsistens mellom ulike saker og bedrer muighet for å identifisere muligheter for forbedring ut fra erfaring med oppsamlet over tid.

L - levetid

Påvirkes ikke.

K - kapasitet

Påvirkes ikke.


Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til kravtekst:

Testing of a STM Specific Product for a type of Rolling Stock

First time installation of approved ETCS/STM equipment in rolling stock (specific application) shall be installed and tested according to a process and description developed by the supplier. In addition, the verification and validation shall cover relevant environmental and technical infrastructure compatibility requirements specified by JBV for each application.

Testing of a STM Specific Product for other individuals of a type of Rolling Stock

Further installations of the approved ETCS/STM equipment in rolling stock of the same type shall be verified and validated according to a process and description developed by the equipment supplier. The results of the testing shall confirm that each rolling stock individual has identical properties to the first individual of a rolling stock type already approved for a STM specific application installation.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

ok

Bane

ok

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres