590 2012 Endringsartikkel 399

1 Endringsinformasjon

EndringsID 399
Forslagsdato 2012-07-12 14:24:08
Forslagsstiller Silje Fossåskaret
Klassifisering Nytt krav
Bok 590
Kapittel 12
Avsnitt
Forslagstekst Krav til testing av STM i JBV sin infrastruktur:

Jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-9 sier at JBV skal ha utfyllende bestemmelser om integrasjonstesting av STM. Godkjenningsstyret syntes det er uklart hvordan dette er ivaretatt i dag og anbefaler at det tydeliggjøres. Vi syntes også det bør være tydelig at nye STM produkter eller nye versjoner av produkter må testes på JBV sin infrastruktur.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Legger til rette for bedre pålitelighet ved å spesifisere hva testing skal omfatte, samt konsistens mellom ulike saker. Dermed også bedret mulighet til å følge opp systematisk for å identifisere evt. forbedringstiltak over tid.

2.2 A - tilgjengelighet

Påvirkes ikke.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Påvirkes ikke.

2.4 S - sikkerhet

Bedrer sikkerhet ved å spesifisere hvordan/hva som skal evalueres, samt legge føringer for at evalueringen skal ivareta både produsentens og infrastrukturens behov (samspill med JBVs tekniske anlegg.)

2.5 L - levetid

Påvirkes ikke.

2.6 K - kapasitet

Påvirkes ikke

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til krav:

The STM equipment supplier shall implement the functions specified in the STM requirements and perform verification and validation of the STM according to CENELEC EN 50126. In addition, relevance of operational needs and safety in the Norwegian Class B railway network must be verified with risk analysis.

Testing of a STM Generic Product on Norwegian ATC Class B Infrastructure

Before a STM generic product (GP) can be accepted and approved for use on the Class B railway infrastructure in Norway by the National Safety Authority (Statens jernbanetilsynet (SJT)), a successful compatibility test of a STM GP shall be performed on Norwegian ATC Infrastructure. Any later release/version of a STM that in an earlier version was approved for use on Norwegian ATC Infrastructure shall go through a new approval process with SJT as well as undergo compatibility testing.

The applicant shall develop a test plan, test procedures and carry out compatibility testing of the STM on Norwegian Class B ATC infrastructure. The test plan shall specify which sections of the Norwegian railway infrastructure that the compatibility testing shall be carried out on as well as describe safety provisions for the testing. The railway lines used for testing shall include all configurations of balises, both DATC and FATC, found in the Norwegian Class B ATC infrastructure. A test plan on Norwegian railway infrastructure that includes a test route including the “Hovedbanen”, “Gardermobanen” and “Kongsvingerbanen” will test all Class B ATC configurations.

The applicant shall create a test report with the results of the STM- ATC infrastructure compatibility testing. The test report shall include observations, indications displayed on the DMI, and possible failures and discrepancies observed during the compatibility testing. If failures or discrepancies are detected, the compatibility testing shall be repeated after the STM is modified or repaired.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres