590 2016 Endringsartikkel 1560

Endringsinformasjon

EndringsID 1560
Forslagsdato 29.09.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 590 Rolling stock
Kapittel 8 Onboard power supply and control systems
Avsnitt Appendix d Requirements on rolling stock in Norway and Sweden regarding EMC with the electrical infrastructure and coordination
Forslagstekst P9: Electrical resonance stability i punkt 4.3.9.2 krever at kjøretøy er passive over grensefrekvensen fL = 90 Hz. Dette kravet deles med Trafikverket. SBB har i dag et krav om fL = 87 Hz for å gi mer marginer ved bruk av kabler i strømforsyningen. Ved utgivelsen av prEN 50388-2 der fL er tema er det ønskelig å standardisere fL for land med lik nominell frekvens. Foreslår derfor å endre fL fra 90 til 87 Hz.

Se underlag i dokument 201101413-3.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ingen påvirkning

A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning

M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning

S - sikkerhet

Ingen påvirkning

L - levetid

Ingen påvirkning

Ø - økonomi

Ingen påvirkning

K - kapasitet

Ingen påvirkning

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endring bør utføres ut fra europeisk standardisering og at den ikke vurderes å gi negativ konsekvens for eksisterende eller fremtidig rullende materiell.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 13. jan. 2017 kl. 09:35 (CET)

Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 14:50 (CET)

Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:26 (CET)

Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:04 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --