590 2016 Endringsartikkel 1560

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1560
Forslagsdato 29.09.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 590 Rolling stock
Kapittel 8 Onboard power supply and control systems
Avsnitt Appendix d Requirements on rolling stock in Norway and Sweden regarding EMC with the electrical infrastructure and coordination
Forslagstekst P9: Electrical resonance stability i punkt 4.3.9.2 krever at kjøretøy er passive over grensefrekvensen fL = 90 Hz. Dette kravet deles med Trafikverket. SBB har i dag et krav om fL = 87 Hz for å gi mer marginer ved bruk av kabler i strømforsyningen. Ved utgivelsen av prEN 50388-2 der fL er tema er det ønskelig å standardisere fL for land med lik nominell frekvens. Foreslår derfor å endre fL fra 90 til 87 Hz.

Se underlag i dokument 201101413-3.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning

2.6 Ø - økonomi

Ingen påvirkning

2.7 K - kapasitet

Ingen påvirkning

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endring bør utføres ut fra europeisk standardisering og at den ikke vurderes å gi negativ konsekvens for eksisterende eller fremtidig rullende materiell.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 13. jan. 2017 kl. 09:35 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 14:50 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:26 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:04 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --