Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning

OBS: Dette kapittelet er utgått.
For gjeldende krav, se referanser i teksten.

1 Hensikt og omfang

Energiforsyning til kontaktledningsnettet kommer i hovedsak fra omformerstasjoner hvor spenning med frekvens 50 Hz omformes til 16 ⅔ Hz fra overordnet overføringsnett. Direktegenerering av energi med 16 ⅔ Hz frekvens foregår kun ved to kraftstasjoner i Norge. Fra kraftstasjon overføres energien over fjernledningsnett til transformatorstasjoner hvor innmating på kontaktledningsnettet foregår. Kraftstasjoner nær kontaktledningsnettet kan mate direkte inn på kontaktledningsnettet uten mellomliggende ledningsnett. Direktematende kraftstasjoner, transformatorstasjoner og omformerstasjoner blir ofte omtalt med fellesbetegnelsen matestasjoner.

Det er i denne sammenheng nødvendig med regler og krav til bygging av energiforsyningsanlegg, der resultatet er en tilstrekkelig energiforsyning for togfremføringen.

2 Bygging av energiforsyningen

2.1 Generelt

Kravene er fjernet.

2.2 Fremdrift

Kravene er fjernet.

2.3 Byggetekniske forhold

Kravene er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet.

2.4 Koblingsanlegg i forbindelse med matestasjonsanlegg

Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Vernplanlegging.