Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring/Grensesnitt mellom driftssentral for matestasjonsanlegg og regionenes elkraftsentraler - signalomfang

Regionenes elkraftsentraler skal ha tilgang på alle signaler fra energileverandørens matestasjonsanlegg, som er nødvendig for en sikker og effektiv gjennomføring av sine arbeidsoppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av regionenes anlegg.

Alle tilgjengelige signaler i forbindelse med nødfrakoblingsanlegget og vern av kontaktledningsanlegget skal overføres.

Feilmeldinger for 15kV utgående linjeutrustning skal presenteres for regionene i en eller annen form. Dette kan gjøres ved å lage samlesignaler for hver utgående linjeutrustning (utgående linje driftsklar/ikke driftsklar) og samleskinne eller ved at enkeltsignal overføres (for eksempel utløst automatsikring for vernekretser, utløst motorvern for effektbrytere og X-brytere eller overtemperatur prøvebryter).

Feil på fellesanlegget kan også medføre begrensning i bruk av utgående linjeutrustning. Dette skal det informeres om ved å lage eget samlesignal, inkludere dette i andre samlesignal (15kV driftsklar/ikke driftsklar, utgående linje driftsklar/ikke driftsklar) eller ved at enkeltsignaler overføres (for eksempel totalstopp, brann, feil i hjelpekraften e.l.). Nødvendig informasjon i den forbindelse skal overføres til regionenes elkraftsentraler.

Det skal legges til rette for at det i fremtiden vil kunne bli aktuelt å overføre signaler til regionene slik at de kan overvåke og regulere spenningen på 1-fasenettet (spenningsnivå og fasevinkel mot 3-fasenettet). Overføring av energiforbruk på 1-fasesiden og muligheten til å starte og stoppe omformerenheter kan også bli aktuelt i fremtiden.

Alle overførte signaler skal inneholde statusinformasjon som gir informasjon om for eksempel signalet er oppdatert eller ikke.

??? gir en antydning av signalomfang som bør overføres fra matestasjonsanlegg til regionenes elkraftsentraler. Nøyaktig signalomfang for hver enkelt stasjon skal avklares mellom energileverandør og aktuell region i hvert enkelt tilfelle.

<figtable id="tab:signalomfang">

Standard signalomfang til elkraftsentral fra 15kV koblingsanlegg i matestasjoner
d.ko. e.ko. a.i. d.ind. e.ind. Kommentar
Faste stasjon
Nødfrakoblingssløyfe: I drift/Ut av drift
X
X
Nødfrakoblingssløyfe: Sløyfestrøm av/på
X
X
Der det finnes
Nødfrakoblingssløyfe: Tone av/på
X
X
Der det finnes
Nødfrakoblingssløyfe: Strøm (mA)
X
Der det finnes
Nødfrakoblingssløyfe: Utløst
X
Nødfrakoblingssløyfe: Normal/Unormal
X
X
Nødfrakoblingssløyfe: Prøve OK
X
Der det finnes
Nødfrakoblingssløyfe: Stående feil
X
Nødfrakobling: Matende/Gjennomgående
X
X
Der det finnes
Nødfrakobling: Passerende/Ikke passere.)
X
X
Der det finnes
Hovedsamleskinne: Spenning
X
Hovedsamleskinne: Seksjoneringsbryter
X
X
Der det finnes
Hovedsamleskinne: Jordslutter
X
Der det finnes
X-samleskinne: Seksjoneringsbryter
X
X
Der det finnes
Samlesignal 15kV (Driftsklar/Ikke driftsklar)
(X)
Evt. overføring av enkeltsignal
Felles for hele stasjonen
Lokal/Fjern
X
Samlesignal
(X)
Evt. inkludert i andre fellessignal eller over-føring av enkeltsignal
Per utgående 15 kV linje
Effektbryter (Inn/Ut / Ute/Inne)
X
X
br. merket "15U..E"
Skillebryter (Inn/Ut / Ute/Inne)
X
X
(F-bryter/eff.br.vogn) br. merket "15U..SF"
X-skillebryter (Inn/Ut / Ute/Inne)
X
X
br. merket "15U..SX"
Gjeninnkobling pågår
X
Blokkering utgående linje
X
Strøm (A)
X
Spenning (kV)
X
Effekt Aktiv (MW)
X
Der det finnes
Effekt Reaktiv (MVAr)
X
Der det finnes
Distansevern , ”Avstand til siste feil”
X
Der det finnes
Distansevern , omstilling av parametersett
X
X
Der det er mulig
Samlesignal utgående linje(Driftsklar/Ikke driftsklar)
(X)
Evt. overføring av enkeltsignal
Per omformerenhet
Omformerenhet Driftsklar/ikke driftsklar
X
Samlesignal evt. over-føring av enkeltsignal
Omformerenhet I drift/Ute av drift
X