Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner/Vedlegg/Forenklet beregningsmodell (Informativt)

Dette vedlegget beskriver en forenklet og antatt worst-case modell av en matestrekning mtp. overharmoniske med tilhørende togmodell Linjemodellen er en ensidig matet linje hvor lengden varieres fra 0 til 100 km. Linjen modelleres med linjelikningene for kontinuerlig distribuerte parametere. Parametrene er med returstrøm i kjøreskinnene:

  • 0,21 Ω/km,
  • 1,9 mH/km og
  • 13 nF/km.

Tilhørende togmodell plasseres hvorsomhelst på strekningen og har ytelse opp til 12 MW. Ytterpunktene i worst-case-modellen er antatt

  • Induktivt tog med transformatorreaktans opp til 30 %
  • Kapasitivt tog opp til 80 nf (for eksempel kabler på taket og åpen hovedbryter)

Bruk av modellen forutsetter en vurdering av relevansen sammenlignet med det fulle og stedlige kraftsystemet. Modellen er en tilpasning av modellene i: