Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Prosedyre for firepunktsmåling av kontaktmotstand

For å redusere målefeil ved måling av overgangsmotstand av skjøter, kontakter, lasker og andre tilkoblinger bør firepunktsmetoden anvendes.

  1. Koble skjøt, kontakt, lask eller tilkobling fra anlegget. Det kreves minst et brudd i vanlig strømvei for å hindre parallelle strømveier i målekretsen
  2. Gjør en midlertidig kobling som vist i Figur 1. Det trengs en ekstern strøm- eller spenningskilde, typisk en likeretter
  3. Les av strøm og spenning på instrumentene.
  4. Overgangsmotstanden beregnes ved hjelp av Ohms lov (R=U/I).
  5. Noter resultatene i en eventuell prøveprotokoll.
Figur 1: Måleoppsett