Banestrømforsyning/Vedlikehold/Nødfrakoblingsutrustning/Protokoll og rapportering av nødfrakoblingsutløsning

1 Protokoll

Forslag til protokoll for oversikt over nødfrakoblingsutløsninger for månedlig test fra togleder, test fra alle trykknapper og fra alle skjermbildeløsninger, samt for tilsiktede og utilsiktede utløsninger er gitt i vedlegg b: Protokoll/rapport over nødftakoblingsutløsninger (*.doc). Eksempel på utfylt protokoll er gitt i vedlegg c: Protokoll/rapport over nødftakoblingsutløsninger.

1.1 Testprotokoll

1.2 Protokoll for utløsninger

1.3 Protokoll for ”ute av drift”