Banestrømforsyning/Vedlikehold/Strømskinner

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av strømskinner i Bane NORs banestrømforsyningsanlegg.

Strømskinner finnes normalt som gitt i Tabell 1.

Tabell 1: Strømskinner i banestrømforsyningen

2 Generelt

TRV:03729

a) Innfestingen av strømskinnene skal være slik at de til enhver tid klarer den mekaniske belastningen fra normal belastning og forventet kortslutningsstrøm.

  1. Innfestingen skal sjekkes regelmessig og etter at anlegget har ført store kortslutningsstrømmer.

For krav til kontaktmotstand og overtemperatur, Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om overgangsmotstand og overtemperatur .