Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overflatebehandling av stålkonstruksjoner/Vedlegg/Kontrollplan

Kontroll av Prosesstrinn Inspeksjonsmetode/hva skal sees på Frekvens Akseptkriterie Ansvarlig hos entreprenør Konsekvens Utstyr for kontroll
Egnet utstyr for:
Blåserensing
TSZ-sprøyting
Malingsprøyting
Oppstartsmøte Type utstyr:
Clemco
OSU
WIWa el.
Graco
I forkant av oppstart prosjekt Utstyr må være egnet for formålet QC-ansvarlig Forsinkelser Visuell kontroll, rapportering i daglig rapport
Størrelse på luftkompressor.
Utskiller for olje/vann.
Antall operatører
Oppstartsmøte Kompressor bør kunne gi min. 6-7 bar fremme ved dyse I forkant av oppstarte prosjekt Kompressor bør kunne gi min. 6-7 bar fremme ved dyse og ha nødvendige utskillere QC-ansvarlig Forurensing av blåsemiddel og ståloverflaten
Type og størrelse på blåsemiddelType sink (TSZ)
Oppstartsmøte Engangs blåsemiddel.
Stålsand for gjenvinning.
Støpejerngrit

G16-G40.
I forkant av prosjektet Blåsemiddel skal gi ønsket renhet og ruhet QC-ansvarlig Blåsemiddel skal være bestilt til prosjektet Visuell kontroll, rapportering i daglig rapport
Skal kanter etc. slipes?
Ivaretas sliping/fjerning av sveiser/sveisesprut?
Sliping av flammeskjærte kanter.
Avrunding av kanter?
Oppstartsmøte Hver seksjon
Jf. ISO 8501-3.

Min. r = 2
QC-ansvarlig Avvik skal utbedres ISO 8501-3
Metode for ruhet og valg av utstyr Før oppstart ISO comparator. Stylus instrument. Testex Tape 1 test per 50 m2. 1 test per enhet. Avhengig av matr. Kantet blåsemiddel. Ruhet: medium, Grit 50-85 μm Ry5 QC-ansvarlig Reblåsing ISO 8501-1-5
Kontroll av klimaforhold.
Luft, Tl
Stål, Ts
RF
Duggpunkt, Td
Før oppstart Start
To ganger per skift
Slutt.

T > 5˚C
T > 5˚C
RH < 70 %
Ts minst 3˚C over Td
QC-ansvarlig Reblåsing ISO 8502-4
Test av trykkluften.
Blotter test, trykkluft sin brukes til blåserensing og termisk sprøyting
Før blåserensing Test utført i henhold til ASTM D4285 Daglig før hver oppstart Ingen olje eller vann på hvit lerret/fille, jf. ASTM D4285 QC-ansvarlig Ekstra kontroll. Reblåsing av områder/bytte av filter mm. ASTM D4285
Porer Ved hvert strøk Lagtykkelser våtfilm- og klimamåling Før og under påføring Egnet utstyr QC-ansvarlig Avvik skal utbedres
Heft
Sink
Mellomstrøk
System
Før hvert strøk Hydraulisk utstyr Avhengig av framdrift Min. 3,5 MPa QC-ansvarlig Skader utbedres NS-EN ISO 4624