Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Spesialinspeksjon

1 Spesialinspeksjon

1.1 Intervall og ansvar

Spesialinspeksjoner skal utføres etter alvorlige skader pga. påkjørsel, overlast, oversvømmelse etc., eller der årlig- eller hovedinspeksjon angir at det er behov for en grundigere vurdering av skadene og utvidet prøveomfang.

Spesialinspeksjonen kan omfatte deler av brua eller hele brua.

1.2 Krav til kompetanse ved utførelse av spesialinspeksjon

Den som utfører spesialinspeksjon skal ha spesiell kompetanse innenfor det fagområdet inspeksjonen omfatter.

1.3 Omfang av spesialinspeksjon

Det skal foretas en oppmåling/vurdering av skadenes alvorlighet og omfang som angitt av oppdragsgiver.

Spesialinspeksjoner bør være så detaljerte at de kan danne grunnlag for reparasjonsbeskrivelse og innhenting av anbud.

Tabell 1 viser en del prøvetyper som kan være aktuelle for betong og stål. Det må velges ut hvilke prøver som er relevante i de enkelte tilfellene.

Tabell 1: Aktuelle prøver ved spesialinspeksjon
Prøve Målemetode/utstyr Materialenes kjemiske tilstand Materialenes fysiske tilstand
Måling av rissvidder Rissmåler
x
Måling av karbonatiseringsdybde Fenolftalein
x
Måling av kloridinnhold Quantab, RCT (Rapid Chloride Test)
x
Måling av korrosjon, EKP-målinger EKP-måler
x
x
Måling av armeringsoverdekning Covermeter
x
Måling av trykkfasthet Slaghammerverdi, bruddprøving, ultralyd
x
Måling av permeabilitet
x
Tynnslipanalyser
x
Strekkfasthet Måling/prøving etter NS
x
Fiberoptikkundersøkelser
x
x
Røntgenundersøkelse
x
Ultralydundersøkelse
x
Magnetpulver-undersøkelser
x
Material-sammensetninger
x
Slagseighet
x
Spenningsmålinger
x
x