Definisjon:1. person

Ansatt i en jernbanevirksomhet, inklusiv ansatt hos entreprenør