Definisjon:2. person

Reisende (passasjer) med jernbane