Definisjon:3. person

Person som ikke omfattes av begrepene 1. person og 2. person. Person som oppholder seg i eller ved jernbanesporet.