Definisjon:Adgangskontroll

Installasjon, prosedyre eller rutine for å ha kontroll med hvilket personell som har tilgang til område der sikkerhetskritisk utstyr er plassert.