Definisjon:Alarmsystem

System for samling og overføring av diverse status og utstyrsalarmer.