Definisjon:Aluminiotermisk sveising

Sveisemetode for skjøtsveising av skinner i spor.