Definisjon:Ankomstvarsling

Innretning som ringer med en klokke eller lignende når et tog med en gitt kjøreretning passerer et definert punkt.