Definisjon:Arbeidsspor

Midlertidig spor som anvendes til utkjøring av skinner og sviller ved nyanlegg.