Definisjon:Automatisk Tog Kontroll (ATC), ATC-merke

Signalskilt som angir at hastighetsinformasjon kan angis med ATC-systemet.