Definisjon:Automatisk togkontroll

(Automatic Train Control) Et teknisk system som overfører signalinformasjon fra spor til tog og som overvåker at tog kjører etter de signaler som gis. Det skilles mellom delvis utrustet og fullt utrustet ATC.

FATC: Fullt utrustet ATC. Den overførte signalinformasjon inneholder opplysning om tillatt hastighet.

DATC: Delvis utrustet ATC, tidligere kalt ATS (Automatisk togstopp). Opplysning om tillatt hastighet benyttes ikke.

ATC-merke: Signalskilt som angir at hastighetsinformasjon kan angis med ATC-systemet.