Definisjon:Automatisk togveiutløsing

Togveiutløsing som skjer automatisk ved togpassasje.