Definisjon:Autotransformatorsystem (AT-system)

System som er del av kl-anlegget og som overfører strøm med spenning 30 kV, der autotransformatorer transformerer spenningen ned til 15 kV for kontaktledningen.