Definisjon:Avgrening

Ledning som fra bryter, line eller isolator avgrenes ned på kontaktledningsanlegget.