Definisjon:Avsporingstunger

Et par med tungeanordninger som er låst i en slik posisjon at den forhindrer togveier/skifteveier i å komme i konflikt med hverandre.