Definisjon:Avstandskloss

Støpejernskloss i skinnekryss, ved ledeskinner og i leddtungekonstruksjoner for å sikre korrekt sporrillemål.