Definisjon:Avvikespor

Det spor som forgrener seg ut fra hovedsporet i en sporveksel.