Definisjon:Avviksradius

Radius til sirkelkurven som dannes av det avvikende spor i en sporveksel.