Definisjon:Bærende konstruksjon

Konstruksjon som skal bære jernbanelaster eller blir påvirket av jernbanelaster og andre støttekonstruksjoner som ved kollaps vil påvirke jernbanens evne til å framføre tog.