Definisjon:BT-system

System som er del av kl-anlegget der sugetransformatorer sørger for å unngå at returstrømmen lekker ut av skinnene og ned i jordsmonet.