Definisjon:Bakgrunnsskjerm

Plate (som regel svart) plassert bak signallanternene for å bedre synligheten.