Definisjon:Bakse

Arbeidsoperasjon for å flytte sporet i sideretning (sporjustering).