Definisjon:Balise

En innretning i sporet for punktvis overføring av informasjon til lok. Baliser gir informasjon om hastighet, avstand og stigning/fall. De kan også gi informasjon til togradio, men denne funksjonen er ikke lenger i bruk. En balise kan være styrbar eller fast kodet.