Definisjon:Balisesignal

Signalinformasjon som overføres fra spor til tog via baliser.