Definisjon:Ballasthøyde

Vertikal avstand fra formasjonsplanet til overkant skinne.