Definisjon:Ballastmateriale

Materialet som ballastlaget består av (f.eks. pukk).